Wyniki naborów

W dniach 11-18 czerwca , na boisku przy ulicy Międzyparkowej 4, odbyły się nabory do "Reprezentacji Varsovii" oraz "Varsovii Centrum" na sezon 2019/2020.

 

Zaproszenie do "Varsovii Centrum" otrzymali: Błaszczyk, Podgórski, Opieczyński, Wichrowski, Leśniodorski, Marciniak, Winnicki, Adach, Tomczuk, Banasik, Kołcz, Mroszkiewicz, Ratyński, Kalinowski, Filipkiewicz, Łęgosz

 

 

Zaproszenie do Reprezentacji Varsovii otrzymali: Pawlak, Laskowski, Garnczarek, Głowacki, Ambrożko, Michałowski, Strzegocki, Soczyński, Ołdak, Warabida, Jurczak, Jeleński, Pietuch, Piasecki, Cichowski

 
Nieotrzymanie zaproszenia do Reprezentacji lub do Centrum nie zamyka drogi do dołączenia do niej w późniejszym czasie. W pierwszym tygodniu września odbędzie się nabór uzupełniający do Reprezentacji oraz Varsovii Centrum.
Postępy zawodników trenujących w naszych Centrach Treningowych i Klubach Partnerskich będą regularnie monitorowane pod względem poziomu w odniesieniu do rówieśników oraz dynamiki rozwoju w dłuższym okresie czasu.

Informujemy, że przyjmowane są także zapisy do naszych Centrów Treningowych:

Bielany

Bródno

Fabryczna

Muranów

"Sempołowska"

"Wilcza"

Sielce

- Powiśle 

Wola

Rekomendujemy również udział w rekrutacji do Klubów Partnerskich Varsovii.