Wyniki naborów do reprezentacji i Varsovii Centrum

W dniach 6-7 czerwca , na boisku przy ulicy Międzyparkowej 4, odbyły się nabory do "Reprezentacji Varsovii" oraz "Varsovii Centrum" na sezon 2020/2021.

 

Zaproszenie do "Varsovii Centrum" otrzymali: Ratyński, Błaszczyk, Opieczyński, Winnicki, Wichrowski, Kalinowski, Kołcz, Podgórski, Soczyński, Mianowicz, Wołczacki, Kuszmar, Witowski, Michalik, Chrzanowski

 

Zaproszenie do Reprezentacji Varsovii otrzymali: Dąbkowski, Goławski, Grochowski, Łatka, Mujic, Narożnik, Oszmański, Pankowski, Skonecki, Sobociński, Szcześniak, Szczubeł, Szydłowski, Tarczyński, Zmorzyński, Żek, Żuławnik.

 


Nieotrzymanie zaproszenia do Reprezentacji lub do Centrum nie zamyka drogi do dołączenia do niej w późniejszym czasie. W dniach 20-21 czerwca oraz na przełomie sierpnia i września odbędzie się nabór uzupełniający do Reprezentacji oraz Varsovii Centrum.
Postępy zawodników trenujących w naszych Centrach Treningowych i Klubach Partnerskich będą regularnie monitorowane pod względem poziomu w odniesieniu do rówieśników oraz dynamiki rozwoju w dłuższym okresie czasu.

Informujemy, że przyjmowane są także zapisy do naszych Centrów Treningowych:

Bielany

Bródno

Fabryczna

Muranów

"Sempołowska"

"Wilcza"

Sielce

- Powiśle 

Wola

Rekomendujemy również udział w rekrutacji do Klubów Partnerskich Varsovii.