Wyniki naborów uzupełniających do Reprezentacji Varsovii i Varsovii Centrum

W dniach 8-9 września, na boisku przy ulicy Międzyparkowej 4, odbyły się nabory do "Reprezentacji Varsovii" oraz "Varsovii Centrum" na sezon 2021/2022.

Zaproszenie do "Varsovii Centrum" otrzymali: Bawiec Z. , Godyń A. , Milewski O. , Mołas F. , Okoń R. , Trzęsicki M, Zagórski Tymon. 

 

Zaproszenie do Reprezentacji Varsovii otrzymali: Kordulewski F. , Mosquera-Kazana R. , Sobański L. , Szymczak J. , Trzciński J. , Włosiński A. , Wojciechowski I. , Zawadzki W, Gliniak O.  


Nieotrzymanie zaproszenia do Reprezentacji lub do Centrum nie zamyka drogi do dołączenia do niej w późniejszym czasie. Na przełomie sierpnia i września odbędzie się nabór uzupełniający do Reprezentacji oraz Varsovii Centrum.
Postępy zawodników trenujących w naszych Centrach Treningowych i Klubach Partnerskich będą regularnie monitorowane pod względem poziomu w odniesieniu do rówieśników oraz dynamiki rozwoju w dłuższym okresie czasu.

Informujemy, że przyjmowane są także zapisy do naszych Centrów Treningowych:

Bielany

Bródno

Fabryczna

Muranów

"Sempołowska"

Sielce

- Powiśle 


 
Rekomendujemy również udział w rekrutacji do Klubów Partnerskich Varsovii.