Varsovia Plus - kwiecień

 

Zosia

 Oliwier 1  
2

 

3

Zachęcamy do wykonywania ćwiczeń Varsovia Plus także z innych obszarów.

Konkurs żonglerki - kwiecień

Konkurs żonglerki w kwietniu wygrała Zosia.

Gratulacje i zachęcamy do doskonalenia umiejętności żonglerki piłką także poza treningami.