Nabory do sekcji siatkówki dziewcząt

 

 

 

 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA

ul. Międzyparkowa 4 00-208 Warszawa

Numer subkonta: 82 1940 1076 3051 8115 0007 0000

 

Składka członkowska wynosi 160 zł.

Wpłat należy dokonywać do 5-ego dnia każdego miesiąca niezależnie od liczby treningów oraz obecności dziecka na zajęciach.

Składką członkowską nie obciążany jest miesiąc lipiec i sierpień.

W przypadku 2 osób trenujących, będących rodzeństwem, składka wynosi 280 zł.