Majowy konkurs żonglerki

Konkurs żonglerki w maju wygrał Maciej Ch.

Gratulacje i zachęcamy do doskonalenia umiejętności żonglerki piłką także poza treningami.