Styczniowy konkurs żonglerki

Konkurs żonglerki w styczniu wygrała Zosia.

Gratulacje i zachęcamy do doskonalenia umiejętności żonglerki piłką także poza treningami.