Harmonogram turniejów VCW - jesień 2023

Harmonogram turniejów "Varsovia Całej Warszawy". 

 

- 23.09.2023 - 9.00 - 13.00 (sobota)

 

- 28.10.2023 - 9.00 - 13.00 (sobota) 

 

- 25.11.2023 - 9.00 - 13.00 (sobota)

 

- 16.12.2023 - 9.00 - 13.00 (sobota)